Privacy Verklaring

Moeschamara neemt uw privacy serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door Moeschamara gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Moeschamara kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Moeschamara en/of doordat u door middel van een inschrijfformulier (voor een evenement en/of de Moeschamara nieuwsbrief) op de website uw gegevens aan Moeschamara verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Moeschamara afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

+ voor- en achternaam;
+ adresgegevens;
+ telefoonnummer;
+ emailadres;
+ persoonlijke terugkoppeling aan u met de samenvatting van een healing sessie;
+ overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals telefonisch, mondeling, digitaal, in correspondentie, bijvoorbeeld (waar relevant) in het kader van een healing: over uw leven en/of uw gezondheid.

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Moeschamara verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

+ u bellen, whatsappen of emailen indien dit nodig is om de Moeschamara dienstverlening uit te kunnen voeren;
+ Moeschamara is wettelijk verplicht uw adresgegevens te vermelden op de factuur van een healing of evenement;
+ Moeschamara mailt u na een healing sessie een samenvatting, om u te informeren over de inzichten en opbrengst van een healing sessie en zodat Moeschamara uw gegevens kan terugvinden als voorbereiding op uw volgende sessie en/of indien nodig, om u te kunnen antwoorden als u vragen heeft met betrekking tot de healing(sessie);
+ eventuele overige persoonsgegevens verwerkt Moeschamara, zodat Moeschamara deze gegevens indien nodig in het kader van haar dienstverlening aan u, terug kan vinden.

Moeschamara verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Moeschamara verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens wanneer u een healing bij Moeschamara afneemt:

+ Gezondheid

 

Moeschamara heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Moeschamara kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Moeschamara raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Moeschamara zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via welkom@moeschamara.nl, dan verwijdert Moeschamara deze informatie.

 

Beveiliging

Moeschamara gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

De website van Moeschamara maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maakt Moeschamara bij de verwerking van uw gegevens nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
De apparaten waar Moeschamara mee werkt zoals een iMac en Macbook zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en de iPhone en iPad zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Moeschamara werkt de plugins en het WordPress CMS van haar website regelmatig bij en maakt back-ups van de website en gegevens op beveiligde en encrypted apparaten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Moeschamara verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via welkom@moeschamara.nl.

 

Gebruik door derden

Moeschamara verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met eventuele bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Moeschamara, zoals MailChimp voor het sturen van de Moeschamara nieuwsbrief (waar u zich met uw naam en emailadres voor kunt inschrijven), zorgt Moeschamara dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens is gewaarborgd. Indien Moeschamara voor een evenement samenwerkt met een derde partij, kunnen uw naam en emailadres in voorkomende gevallen, en dan uitsluitend voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van dat specifieke evenement, aan deze derde worden verschaft. In dat geval sluit Moeschamara vooraf een verwerkersovereenkomst af met deze derde om te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en met dezelfde zorgvuldigheid worden verwerkt als door Moeschamara. 

 

Bewaartermijn

Moeschamara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Moeschamara hanteert de volgende bewaartermijnen:
+ in geval van een healing bewaart Moeschamara uw gegevens gedurende de looptijd van een healing tot 3 na de afronding ervan;
+ in andere gevallen tot 3 jaar na het afronden van de activiteit waar u zich voor had ingeschreven (dit geldt niet voor nieuwsbrief inschrijvingen en aanvragen van gratis materialen of bestanden, hierbij geld een bewaartermijn zonder einddatum, u kunt zichzelf uitschrijven voor de nieuwsbrieven).

Na deze bewaartermijnen worden uw gegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Indien dossiers langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Cookies

Moeschamara gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Moeschamara gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgt Moeschamara beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kan Moeschamara haar website optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@moeschamara.nl. Moeschamara zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

U heeft het recht om Moeschamara bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor de dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Moeschamara een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Moeschamara van u heeft in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met met Moeschamara via welkom@moeschamara.nl. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Moeschamara ten alle tijde worden gewijzigd. De meest recente versie van deze verklaring is te vinden op de website van Moeschamara.

 

Contactgegevens

Moeschamara is een eenmanszaak met KvK nummer 65801288 en is als volgt te bereiken:
Post-/Vestigingsadres: Weidedreef 114, 3947 NZ Langbroek
Emailadres: welkom@moeschamara.nl

 

Langbroek, November 2022